ETU on osa suurempaa hanketta

Pohjoismaiset reumajärjestöt käynnistivät vuonna 2004 Pohjoisomaisen ministerineuvoston tuella Förpackningar for Alla –hankkeen, jonka tavoitteena on ollut vaikuttaa pakkausten avattavuuteen. Ruotsin reumaliitto (www.reumatikerforbundet.org) on hallinnoinut yhteistyötä ja toteuttanut aktiivisesti kansallisia hankkeita esteettömyyden parantamiseksi.

Tanskan Reumaliitto toteutti vuonna 2006 haastattelututkimuksen, jonka mukaan 17 prosentilla tanskalaisista on ollut käsien toimintakyvyn ongelmia viimeisen vuoden aikana. Lähes samaan tulokseen on päästy Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa, jonka mukaan noin 1,7 miljoonaa ruotsalaisista kärsii käden huomattavasta toimintakyvyn heikkenemisestä ja heillä on vaikeuksia pakkausten avaamisessa päivittäin. Suomessa noin 1,5 miljoonaa kansalaista kärsii samoista ongelmista.

Suomen Reumaliitto otti pakkausten avattavuuteen kantaa tilaamalla käyttäjätutkimuksen heikkovoimaisten vuoden 2006 lopussa. Tutkimuksen rahoitti Abbott Oy ja sen toteutti käyttäjälähtöiseen suunnitteluun erikoistunut Next Icon Oy. Tutkimuksen tulokset ovat ensimmäinen konkreettinen askel heikkovoimaisten käyttäjien tarpeiden huomioimiseen pakkaussuunnittelussa. Vuoden 2007 alussa käynnistyi RAY:n rahoittamana kolmevuotinen ETU-hanke, jonka tavoitteena on saada kuluttajille helpommin avattavia pakkauksia.

Kaikki kuluttajat arvostavat pakkausten helppoa käytettävyyttä, sillä se on arkielämän laatutekijä. Suomen yhteiskunta ikääntyy nopeasti, joten ongelma tulee varmasti lisääntymään. Monet kuluttajat joutuvat pyytämän läheisiään tai jopa kaupan myyjiä avaamaan pakkaukset etukäteen. Ihmiset ovat valmiita maksamaan helppokäyttöisyydestä ja on selvää, että käytettävyys vaikuttaa suoraan ostopäätökseen. Tutkimusten mukaan kaksi kolmesta ostaisi pakkauksen, joka on helppo avata ja käyttää, vaikeampi pakkaus jää kaupan hyllylle.