Tavoitteet

Edistää pakkausketjun ja käyttäjätahojen yhteistä verkostotyöskentelyä keräämällä, analysoimalla ja välittämällä kokemus- ja asiantuntijatietoa päivittäistavara- ja lääkepakkauksista sekä käden toimintakyvystä.

Tuoda pakkausten hyvät ja huonot puolet ihmisten tietoisuuteen. Monet pakkaukset ovat mahdottomia avata ilman apuvälineitä ja tähän on saatava muutos, jotta kuluttajien arki helpottuisi ja tasa-arvo paranisi.

Uudistaa tulevaisuuden pakkaukset loppukäyttäjien tarpeita vastaaviksi. Avattavuuden merkitys korostuu lähitulevaisuudessa entisestään väestörakenteen ikääntyessä.

Mistä tunnistat hyvän pakkauksen?

Hyvä pakkaus on helppo
• käsitellä
• avata
• käyttää
• uudelleensulkea
• käyttää loppuun
• pitää siistinä
• huomata
• kierrättää