Tuloksista tukea helposti avattavien pakkausten suunnitteluun

Suomen Reumaliitto toteutti Next Icon Oy:n kanssa ETU-käyttäjätutkimuksen vuosien 2006-2007 vaihteessa. Tavoitteena oli tuottaa käyttäjien näkökulmia pakkaussuunnittelun tueksi. Tutkimukseen osallistui yhteensä 12 heikkovoimaista käyttäjää, iältään 35-75-vuotta. Tutkimuksen tulokset ovat ensimmäinen konkreettinen askel kohti heikkovoimaisten käyttäjien tarpeiden huomioimista pakkaussuunnittelussa.

Suomen Reumaliitto ja Next Icon Oy toteuttivat myös keväällä 2009 käyttäjätutkimuksen lääkepakkausten avattavuudesta.

Reumaliitto auttaa tulosten jalkauttamisessa pakkaussuunnitteluun ETU-workshopin avulla. Tälle sivulle kootaan myös muita tutkimustuloksia sekä suosituksia hyödynnettäväksi käyttäjälähtöisessä pakkaussuunnittelussa.

Pakkauksen avattavuuden kriittiset tekijät:

Avausmekanismi
• Avausmekanismin näkyvyys
• Avausmekanismin selkeys
• Otteen saaminen avausmekanismista
• Avausmekanismin tiukkuus
• Avausmekanismin rikkoutuvuus
• Voimantarve
• Molempien käsien tarve

Pakkausmateriaali
• Pakkausmateriaalin jäykkyys
• Pakkausmateriaalin liukkaus

Pakkaus
• Otteen saaminen pakkauksesta
• Pakkauksen rikkoontuminen avattaessa
• Tuotteen pysyminen pakkauksessaan avaamisen jälkeen

(Lähde: Easyopenpack 2008)

Tutkimustuloksia ja suosituksia

Tiivistelmä käyttäjätutkimuksesta
Käyttäjätutkimuksen tulokset
Abstract in english

NKL:n Suositus painettuja tekstejä varten
Easyopenpack 2008: Pakkauksen avattavuuden kriittiset tekijät
Lääkepakkausten käyttäjätutkimus